AVG (privacy) verzoek

U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd. Of ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te wijzigen.

Een AVG verzoek kan alleen gaan over gegevens die wij van u hebben. Als u een AVG verzoek doet geeft u aan:

  • over welk onderwerp u de persoonsgegevens wilt ontvangen, of welke stukken u opvraagt;
  • wanneer de gemeente uw persoonsgegevens heeft gekregen.

Aanvragen AVG verzoek

Online

U logt in met uw DigiD.

Aanvragen AVG verzoek

Schriftelijk

Stuur een bericht naar e-mail privacy@renkum.nl of stuur een brief naar Gemeente Renkum, ter attentie van Privacy Officer, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Zet in uw bericht of brief uw e-mailadres en telefoonnummer. Soms is het nodig dat wij contact met u opnemen.Om gebruik te kunnen maken van uw privacyrechten is het nodig dat wij, voordat wij uw verzoek formeel in behandeling nemen, een identiteitscheck doen. Wij stellen controlevragen om er zeker van te zijn dat u bent wie u zegt dat u bent.

Bent u jonger dan 16 jaar of staat u onder curatele? Dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een AVG-verzoek doen.

Wat we willen weten

Als u bij ons een AVG-verzoek indient, willen we graag het volgende van u weten:

  • welke rechten u wilt uitoefenen (recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking verwerking, overdraagbaarheid, bezwaar).
  • op welk gebied uw verzoek betrekking heeft (Werk en Inkomen, Schuldhulpverlening, Wmo, Jeugdhulp, Burgerzaken of overig).
  • hoe u bereikbaar bent.
  • of u akkoord gaat met digitale toezending van het besluit.

U hoeft niet uit te leggen wat de reden is van uw verzoek. Maar deze informatie kan ons wel helpen om u beter van dienst te zijn.

Behandeling van uw aanvraag

De beslissing op een AVG-verzoek nemen we binnen 1 maand nadat het verzoek is ontvangen. Deze termijn kunnen we met 2 maanden verlengen. Als dat gebeurt, laten we dat schriftelijk en gemotiveerd aan u weten voordat de 1e termijn is verstreken. De beslissing op het AVG-verzoek sturen we u per post of per e-mail toe. Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u bezwaar maken tegen dit besluit.

Hoe we uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw gegevens soms om het werk te verbeteren. Bijvoorbeeld een gesprek aan de telefoon. Uw gegevens mogen we niet gebruiken voor andere zaken. Dat staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees hierover meer op de pagina Privacyverklaring bij de vraag 'Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?'.