Woo-verzoek

We geven op verschillende manieren informatie over ons beleid en de uitvoering daarvan. Bijvoorbeeld via folders, persberichten, brieven en deze of andere websites. Als u meer wilt weten over ons beleid of de voorbereiding van de uitvoering van dat beleid, dan kunt u een Woo-verzoek indienen. U vraagt ons dan om specifieke publieke informatie, neergelegd in documenten, openbaar te maken.

Voordat u een Woo verzoek (Woo staat voor Wet open overheid) indient, kunt u nagaan of de informatie al te vinden is In het raadsinformatiesysteem, op overheid.nl en op deze website. Op deze websites vindt u de meeste beleidsdocumenten, verordeningen en nota’s. 

Er zijn 3 soorten verzoeken om informatie bij de gemeente op te vragen: een AVG-, Informatie-, en Woo-verzoek. Met dit formulier bepaalt u welk verzoek het beste past bij uw informatiebehoefte: check welk informatieverzoek u wilt indienen

Indienen Woo-verzoek

Een Woo-verzoek kunt u via het onderstaande digitale formulier indienen. 

Indienen Woo verzoek

Voorwaarden

Zorg ervoor dat uw verzoek aan de volgende voorwaarden voldoet. Pas dan kunnen wij uw verzoek in behandeling nemen.

  • Geef zo duidelijk mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie gaat over een bestuurlijke aangelegenheid. Dat betekent dat de informatie moet gaan over het beleid van de gemeente. Ook de voorbereiding en uitvoering van het beleid valt onder een bestuurlijke aangelegenheid.
  • Vermeld zo duidelijk mogelijk welke documenten u wilt ontvangen.
  • De informatie die u vraagt is aanwezig bij de gemeente.

Reactietermijn

Voor een Woo-verzoek geldt een beslistermijn van 4 weken. We mogen de beslissing één keer 2 weken uitstellen. Daarnaast kan er verder uitstel plaatsvinden als uw verzoek over een derde gaat. U ontvangt een brief als we de beslissing uitstellen.

Kennen wij uw verzoek toe? Dan ontvangt u de informatie meestal tegelijk met ons besluit. Wij versturen de informatie nog niet als er een derde partij betrokken is. Zo heeft deze de kans om in bezwaar te gaan.

Kosten

Een Woo-verzoek indienen is gratis. Voor het maken van kopieën van de gevraagde informatie kunnen wij kosten in rekening brengen. U kunt er ook voor kiezen om de informatie gratis in te zien in het gemeentehuis in plaats van op papier te ontvangen.