Woo-verzoek

We geven op verschillende manieren informatie over ons beleid en de uitvoering daarvan. Bijvoorbeeld via folders, persberichten, brieven en deze of andere websites. Wilt u meer weten over ons beleid of de voorbereiding van de uitvoering van dat beleid? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. U vraagt ons dan om specifieke publieke informatie openbaar te maken.

Woo staat voor Wet open overheid. Voordat u een Woo-verzoek indient, kunt u nagaan of de informatie te vinden is in het raadsinformatiesysteem, op overheid.nl en op deze website. Op deze websites vindt u de meeste beleidsdocumenten, verordeningen en nota’s. 

Soort informatieverzoek

Bepalen soort informatieverzoek

Online indienen Woo-verzoek

U logt in met uw DigiD.

Indienen Woo-verzoek

Voorwaarden

  • Geef zo duidelijk mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie gaat over een bestuurlijke aangelegenheid. Dat betekent dat de informatie moet gaan over het beleid van de gemeente. Ook de voorbereiding en uitvoering van het beleid valt onder een bestuurlijke aangelegenheid.
  • Vermeld zo duidelijk mogelijk welke documenten u wilt ontvangen.
  • De informatie die u vraagt is aanwezig bij de gemeente.

Reactietermijn

Voor een Woo-verzoek geldt een beslistermijn van 4 weken. We mogen de beslissing 1 keer 2 weken uitstellen. Ook kan er verder uitstel plaatsvinden als uw verzoek over een derde gaat. U ontvangt een brief als we de beslissing uitstellen.

Kennen wij uw verzoek toe? Dan ontvangt u de informatie meestal tegelijk met ons besluit. Wij versturen de informatie nog niet als er een derde partij betrokken is. Zo heeft deze de kans om in bezwaar te gaan.

Kosten

Een Woo-verzoek indienen is gratis. Voor het maken van kopieën van de gevraagde informatie kunnen wij kosten in rekening brengen. U kunt er ook voor kiezen om de informatie gratis in te zien in het gemeentehuis in plaats van op papier te ontvangen.