AVG verzoek

Scroll naar

Verzoek tot inzage in of wijziging van het gebruik van uw persoonsgegevens bij de gemeente

Wilt u weten welke persoonsgegevens de gemeente van u heeft vastgelegd? 

Het moet om gegevens gaan die de gemeente heeft. U geeft in uw vraag aan:

  • over welk onderwerp u de persoonsgegevens wilt ontvangen, of welke stukken u precies opvraagt.
  • wanneer de gemeente uw persoonsgegevens had gekregen.

Let op: voor dit verzoek moeten wij uw identiteit vaststellen. Dat kan via DigiD als u het online formulier invult. Wilt u uw verzoek persoonlijk op het gemeentehuis doen?Maak dan een afspraak en neem uw identiteitsbewijs mee. Als wij uw identiteit niet kunnen vaststellen, kan uw verzoek helaas niet in behandeling genomen worden.

AVG aanvragen voor iemand anders

Doet u een aanvraag voor iemand anders? Dan moet die persoon u toestemming geven. Gebruik hiervoor het formulier Machtiging aanvraag AVG (pdf). U ondertekent beiden het formulier en stuurt dit mee met de aanvraag.

AVG aanvragen over gegevens van uw kinderen

Ook als u wilt weten welke gegevens de gemeente heeft van uw kinderen, is er een machtiging nodig. Uw kinderen moeten u toestemming geven om het aan te vragen.
Gebruik hiervoor het formulier Machtiging aanvraag AVG (pdf).

Formulier

AVG verzoek indienen