Werken bij een stembureau

Bedankt voor je enthousiasme! Wij hebben inmiddels voldoende stembureauleden gevonden. Maar wellicht zijn onze buurgemeenten nog op zoek. Kijk op www.elkestemtelt.nl en meld je aan.