Tellen van de stemmen

Informatie over het tellen van de stemmen.

Om 21.00 uur wijst de voorzitter van het stemlokaal de laatste kiezer aan. Alle kiezers die dan nog in de rij staan, mogen hun stem nog uitbrengen. Daarna sluit het stembureau. De voorzitter, stembureauleden en tellers gaan dan de stemmen tellen. U mag hiernaar komen kijken. Meld u dan bij de voorzitter van het stemlokaal waar u wilt kijken. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt. 

Tellen van de stemmen

 • De stembureauleden tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Het totaal is het aantal kiezers dat is toegelaten tot de stemming.
 • Daarna maken ze de stembus open en maken deze leeg. 
 • Daarna worden de stembiljetten geteld. De stemmen worden per lijst en per kandidaat geteld. Wij maken dan de voorlopige uitslag op partijniveau bekend. Dit een een voorlopige uitslag.
 • Ook tellen de stembureauleden het aantal blanco en ongeldige stemmen.
 • De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal kiezers. Als deze aantallen niet gelijk zijn, wordt er opnieuw geteld. Als een telverschil blijft bestaan, wordt daarvan een aantekening gemaakt op het proces verbaal.
 • Alle aantallen worden op het proces-verbaal geschreven. Net als eventuele bezwaren van kiezers.
 • Het gemeentelijk stembureau controleert op donderdag 16 maart 2023 processen-verbaal van de stembureaus. Als daar fouten in staan, voert het gemeentelijk stembureau een hertelling uit. Aan het einde van zijn zitting stelt het gemeentelijk stembureau de uitkomst van de verkiezingen binnen de gemeente vast.
 • Het gemeentelijk stembureau maakt een proces-verbaal op. Alle aantallen worden daarop genoteerd. Net als eventuele bezwaren van kiezers.

Wat gebeurt er na het tellen van de stemmen?

 • Wij publiceren de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op deze website: www.renkum.nl/verkiezingen.
 • Dit gebeurt zo snel mogelijk na de zitting van het gemeentelijk stembureau. U vindt deze processen-verbaal ook via de website www.kiesraad.nl.
 • Het centraal stembureau voert een aantal controles uit. En als belangstellenden een fout ontdekken in een proces-verbaal, kunnen zij daar melding van maken bij het centraal stembureau. Het centraal stembureau kan het gemeentelijk stembureau opdragen om een eventuele resterende fout alsnog te corrigeren. 
 • Op donderdag 23 of vrijdag 24 maart 2023 stelt het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast.
 • Op woensdag 29 maart 2023 treden de zittende leden van provinciale staten en het waterschapsbestuur af en volgt de installatie van de nieuwe leden.

Regels bij het tellen van de stemmen

 • Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn.
 • Het tellen wordt alleen gedaan door de stembureauleden en de tellers die zijn benoemd of aangewezen door de gemeente.
 • Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal.
 • U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen.
 • U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken.
 • U mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het proces-verbaal is ondertekend door de leden van het stembureau. Er mogen geen foto’s worden gemaakt van de handtekeningen van de leden van het stembureau.

Opslag en vervoer van de stembescheiden

 • Nadat de stembureauleden de stemmen hebben geteld op woensdagavond 15 maart 2023, doen zij alle stembescheiden in de stembus. Die wordt afgesloten en verzegeld.
 • Het stembureau doet de sleutel van de stembus en het proces-verbaal in een envelop, die ook wordt verzegeld.
 • Daarna worden de stembus en de envelop apart van elkaar vervoerd naar de opslaglocatie, beide door minstens 2 personen.
 • De transportbox en de envelop worden ook apart van elkaar opgeslagen. De opslaglocatie moet zijn beveiligd.
 • Donderdagochtend 16 maart 2023 vervoert de gemeente alle stembussen en alle enveloppen op dezelfde manier (dus: apart van elkaar en beide met minstens 2 personen) naar de locatie waar het gemeentelijk stembureau zitting houdt.
 • Het gemeentelijk stembureau stelt, tijdens een openbare zitting op donderdag 16 maart 2023 9.00 uur, de uitkomsten van de verkiezingen op gemeenteniveau vast.
 • Daarna worden de stembescheiden opnieuw beveiligd vervoerd en opgeslagen, totdat de verkiezingsuitslag onherroepelijk is.