Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er 2 verkiezingen. U kunt die dag stemmen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van Gelderland en het Waterschap Vallei en Veluwe. In aanloop naar de verkiezingen vindt u hier steeds meer informatie.

 • Ik kan zelf niet stemmen (volmacht)

  Als u 15 maart 2023 zelf niet kunt gaan stemmen, dan kunt u regelen dat iemand anders voor u gaat stemmen.

 • Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

  Met een kiezerspas kunt u in het stemdistrict van de Provinciale Staten van Gelderland en het Waterschap Vallei en Veluwe stemmen.

 • Waar en wanneer stemmen?

  Op woensdag 15 maart 2023 kunt u zelf kiezen in welk stemlokaal in onze gemeente u gaat stemmen.

 • Wat heb ik nodig?

  Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U krijgt uw stempas thuisgestuurd. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

 • Mag ik stemmen?

  In de Kieswet staat wie mag stemmen bij verkiezingen. Dit heet actief kiesrecht. Stemmen is niet verplicht.

 • Meer informatie

  Websites en contactinformatie voor meer informatie over de verkiezingen.

 • Verkiezingsuitslagen

  In de Databank Verkiezingsuitslagen kunt u de uitslagen van eerder gehouden verkiezingen nalezen.