Verkiezingen Provinciale Staten

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen.

Bent u stemgerechtigd en geregistreerd als inwoner van Gelderland? Dan kunt u uw stem uitbrengen op het Gelderse Statenlid van uw keuze.

Informatie van de provincie

Informatie over de provinciale Statenverkiezingen, stemhulpen en verkiezingsdebatten kunt u lezen op: