Nieuwe stempas regelen

Wat u moet doen als u geen stempas heeft ontvangen of als u uw stempas kwijt of beschadigd is.

Bent u stemgerechtigd en stond u op 9 april 2019 ingeschreven als inwoner van onze gemeente? Dan ontvangt u rond 26 april 2019 uw stempas.

Aanvragen

Heeft u 1 mei 2019 de stempas nog niet ontvangen? Of is uw stempas beschadigd of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een vervangende stempas bij ons aan. Dat kan op 2 manieren.

Schriftelijk

Een vervangende stempas vraagt u schriftelijk aan door het formulier Verzoek om vervangende stempas (pdf, 184 kB) in te vullen. Stuur het formulier via e-mail naar verkiezingen@renkum.nl of per post naar Gemeente Renkum, Burgerzaken, Antwoordnummer 37, 6860 VB Oosterbeek. Als u uw stempas is beschadigd stuur deze dan mee.

Een schriftelijke aanvraag voor een vervangende stempas moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 bij ons binnen zijn.

Aan de balie

Tot en met woensdag 22 mei 2019 12.00 uur kunt u een vervangende stempas aanvragen aan de balie in het gemeentehuis.

Afspraak maken stempas aanvragen

Wij werken op afspraak, behalve op vrijdagochtend. Bekijk onze openingstijden.

Meenemen

  • Ingevuld formulier Verzoek om vervangende stempas (pdf, 184 kB).
  • Neem geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsdocument).
  • Als uw stempas is beschadigd neemt u die ook mee.

Ik ben verhuisd. Waar kan ik stemmen?

Als u in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente. Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling (9 april 2019) officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u moet stemmen. Op dit adres wordt ook uw stempas bezorgd.

Het is vandaag 23 mei 2019 en ik heb geen stempas

Helaas, u kunt vandaag niet stemmen. Ook wanneer u zich meldt bij het stembureau en uw identiteitsbewijs toont, kan er geen nieuwe stempas worden afgegeven. Reden hiervoor is dat het bezit van uw stempas bewijs is dat u uw stem nog niet in een ander stembureau heeft uitgebracht. Zonder dit bewijs mag u niet stemmen.

Het is vandaag 23 mei 2019. Ik sta in het stemlokaal en ben mijn stempas vergeten. Wat moet ik doen?

U haalt uw stempas op. Zonder stempas kunt u niet stemmen. Reden hiervoor is dat uw stempas het bewijs is dat u uw stem nog niet in een ander stembureau heeft uitgebracht.

Vragen?

Wilt u meer informatie over de verkiezingen? Kijk dan op de website:

Heeft u vragen of opmerkingen over de verkiezingen die specifiek over onze gemeente gaan. Neem dan contact met ons op via e-mail verkiezingen@renkum.nl of bel (026) 33 48 111.