Mag ik stemmen?

In de Kieswet staat wie mag stemmen bij verkiezingen. Dit heet actief kiesrecht. Stemmen is niet verplicht.

Verkiezingen Provinciale Staten

Voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten mag u stemmen als u:

  • op 4 februari 2019 woont in de provincie Gelderland en staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)
  • én de Nederlandse nationaliteit heeft
  • én op 20 maart 2019 18 jaar of ouder bent en u niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Verkiezingen Waterschap Vallei en Veluwe

Voor de verkiezing van het waterschap mag u stemmen als u:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • woont in het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe.
  • de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie (EU) heeft. Of u heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Vragen?

Wilt u meer informatie over de verkiezingen, kijk dan op de website:

Heeft u vragen of opmerkingen over de verkiezingen die specifiek over onze gemeente gaan. Neem dan contact met ons op via e-mail verkiezingen@renkum.nl of bel (026) 33 48 111.