Uitslag verkiezingen Europees Parlement

De Nederlandse overheid houdt zich aan de regels van de Europese Commissie voor het bekendmaken van de verkiezingsuitslag. De (voorlopige) uitslagen mogen niet eerder bekend worden gemaakt dan dat de stembussen in alle lidstaten van Europa zijn gesloten om zo de verkiezing in andere landen niet te beïnvloeden. Maandag 27 mei 2019 maken wij de verkiezingsuitslag van de gemeente Renkum bekend op www.renkum.nl/verkiezingen. De Kiesraad stelt de officiële uitslag op 4 juni 2019 vast in een openbare zitting.