Verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 kiest u de Nederlandse leden van het Europees Parlement. De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden.

  • Bekend maken verkiezingsuitslag

    De verkiezingsuitslag van de gemeente Renkum maken wij op maandag 27 mei 2019 bekend. Wij mogen de (voorlopige) uitslagen niet eerder bekend maken dan dat de stembussen in alle lidstaten van Europa zijn gesloten om zo de verkiezing in andere landen niet te beïnvloeden.

  • Uitslagen verkiezingen

    De uitslagen van de gemeente Renkum van de eerdere verkiezingen.

  • Meer informatie

    Websites met meer informatie over de verkiezingen en het stemmen.