Stemmen tellen en het vaststellen van de uitslag

Op 6 juni 2024 om 21.00 uur sluiten de stembureaus. De voorzitter van het stembureau wijst de laatste kiezer aan. Alle kiezers die dan nog in de rij staan, mogen hun stem nog uitbrengen. Daarna sluit het stembureau.

De voorzitter, stembureauleden en tellers gaan dan de stemmen tellen. U mag komen kijken. Meld u dan bij de voorzitter van het stembureau. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt.

Tellen van de stemmen

 • De stembureauleden tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Het totaal is het aantal kiezers dat is toegelaten tot de stemming.
 • Daarna maken ze de stembus open en maken deze leeg.
 • Daarna worden de stembiljetten geteld. De stemmen worden per lijst en per kandidaat geteld. Ook tellen de stembureauleden het aantal blanco en ongeldige stemmen.
 • De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers. Als deze aantallen niet gelijk zijn, wordt er opnieuw geteld. Als een telverschil blijft bestaan, wordt daarvan een aantekening gemaakt op het proces verbaal.
 • Alle aantallen worden in het proces-verbaal geschreven. Net als eventuele bezwaren van kiezers.
 • Het gemeentelijk stembureau controleert op vrijdag 7 juni 2024 alle processen-verbaal van de stembureaus. Als daar fouten in staan, gaat het gemeentelijk stembureau opnieuw tellen. Aan het einde van de zitting stelt het gemeentelijk stembureau de uitkomst van de verkiezing binnen de gemeente vast.
 • Het gemeentelijk stembureau maakt een proces-verbaal op. Alle aantallen worden daarop geschreven. Net als eventuele bezwaren van kiezers.

Regels bij het tellen van de stemmen

 • Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn.
 • Het tellen wordt alleen gedaan door  de stembureauleden en tellers die zijn benoemd of aangewezen door de gemeente.
 • Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal.
 • U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen.
 • U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken.
 • U mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het proces-verbaal is ondertekend door de leden van het stembureau. Er mogen geen foto’s worden gemaakt van de handtekeningen van de leden van het stembureau.

Wat gebeurt er na het tellen van de stemmen?

 • Wij publiceren de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op de website www.renkum.nl/verkiezing. Dit mag pas op zondag 9 juni na 23.00 uur. U vindt deze processen-verbaal ook op de website www.kiesraad.nl.
 • Het centraal stembureau voert een aantal controles uit. En als belangstellenden een fout ontdekken in een proces-verbaal, kunnen zij daar melding van maken bij het centraal stembureau. Het centraal stembureau kan het gemeentelijk stembureau opdragen om een eventuele resterende fout alsnog te corrigeren. 
 • Op maandag 10 juni 2024 stelt het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast.