Overige samenwerking

De gemeente Renkum werkt ook samen met de volgende partijen.

Doel: aansturing en controle van het Openbaar Onderwijs van de gemeenten Wageningen, Renkum en Rhenen.
Vorm: gemeenschappelijke regelingen (geen financieel belang, dus niet tevens verbonden partij).

Doel: bestuurlijke coördinatie inzake handhaving.
Vorm: convenant.

Doel: behartiging belangen op het gebied van recreatie en toerisme.
Vorm: besloten vennootschap RGV Holding; Renkum is aandeelhouder.