Internationaal

De gemeente Renkum heeft een (niet officiële) stedenband met Debno in Polen. Met Tervuren in België en Stadt Dachau in Duitsland heeft de gemeente een culturele samenwerkingsband.

Debno

Sinds 1990 hebben inwoners van Renkum een bijzondere band met Debno, een stad met ruim 13.000 inwoners in Polen. In eerste instantie kwam het contact voort uit bestuurlijk overleg tussen Renkum en Debno. Door talrijke bestuurlijke wisselingen door verkiezingen is het contact op bestuurlijk niveau verflauwd, maar persoonlijke banden zijn gebleven. Daarom is sprake van een niet officiële stedenband.

De Stichting Renkum-Debno zorgt ervoor dat inwoners van beide gemeenten elkaar ontmoeten op sportief en cultureel vlak. In de loop der jaren zijn er talloze vriendschapsbanden ontstaan. Een keer per jaar wordt in Debno een marathon plaats georganiseerd, waaraan steevast ook een aantal sportieve ambtenaren deelneemt.

Naast de stichting Renkum-Debno bestaat in het kader van de stedenband ook de stichting Kindervakantie Debno. Deze onderhoudt de vriendschapsband met het kindertehuis in Debno, vrijwilligers reizen naar Debno om hand- en spandiensten te verlenen, maar ook worden er in Renkum vakanties georganiseerd voor kinderen uit Debno. Ook de brandweer onderhoudt warme banden met de collega’s in Debno. Er worden onder andere ook samen brandweer oefeningen gehouden.

Dachau en Tervuren

Met Tervuren in België en Stadt Dachau in Duitsland heeft de gemeente sinds begin van 2005 een culturele samenwerkingsband. De gemeenten ontmoeten elkaar regelmatig in het kader van EuroArt. EuroArt is een organisatie die probeert zoveel mogelijk kunstenaars kolonies uit het einde van de 19e eeuw met elkaar in contact te brengen om te komen tot kunstuitwisseling en gezamenlijk georganiseerde tentoonstellingen. De gemeente is sinds 1990 lid van EuroArt.

Vanwege hun gemeenschappelijke belangen en gezien hun geografische ligging is het idee geboren om een stapje verder te gaan met elkaar en de ontmoetingen niet te beperken tot kunst uit het einde van die 19e eeuw. Daarbij valt in de toekomst te denken aan het uitwisselen bijvoorbeeld van jonge kunstenaars zodat zij nieuwe ervaringen en inspiratie opdoen.