Samenwerking

Wij hebben met verschillende partners afspraken gemaakt die in het teken staan van samenwerking. Samenwerking kan worden vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen of door het nemen van aandelen (bv of nv).

  • Samenwerkingsvormen

    In de meest gevallen wordt de samenwerking met een verbonden partij geregeld in een zgn. gemeenschappelijke regeling.

  • Verbonden partijen

    Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.