Beleidsregels uitritten en uitwegen

In de beleidsregels staan de inrichtingseisen van uitritten en uitwegen, de procedure en de toetsingscriteria voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van uitritten en uitwegen.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Beleidsregels uitritten en uitwegen’, pdf, 250kB