Verkeer

 • Beleidsregels uitritten en uitwegen

  pdf, 250kB

  In de beleidsregels staan de inrichtingseisen van uitritten en uitwegen, de procedure en de toetsingscriteria voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van uitritten en uitwegen.

 • Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) Renkum

  pdf, 1MB

  Dit is een beleidsnotitie die voor de periode 2010-2020 richting geeft aan de uitvoering op het gebied van verkeer binnen de gemeente. Hierin staan onderwerpen zoals bijvoorbeeld: doorstroming van verkeer, parkeren, gevaarlijke verkeerssituaties, openbaar vervoer, fietsverkeer, enz

 • Meerjarenuitvoeringsprogramma Verkeer 2016-2020

  pdf, 567kB

  In het Meerjarenuitvoeringsprogramma Verkeer (MUP) staat een planning van uit te voeren verkeersprojecten tot en met 2020.

 • Parkeernota 2014 - 2020

  pdf, 2MB

  Op 26 februari 2014 heeft de gemeenteraad de Parkeernota 2014 - 2020 vastgesteld. Hierin zijn de uitvoeringsregels voor alle voorkomende parkeeronderwerpen opgenomen.

 • Wegsleepverordening - uitvoeringsbesluit

  pdf, 481kB

  In het uitvoeringsbesluit staat de procedure voor de uitvoering van de wegsleepregeling.