Sociaal domein

 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2020

  pdf, 139kB

  In de beleidsregels staan de regels die gelden voor het toekennen van bijzondere bijstand.

 • Evaluatie Sociaal Domein

  pdf, 2MB

  Evaluatie van de transformatie van het sociaal domein.

 • Kadernota Sociaal Domein 2020-2022

  pdf, 7MB

  In onze gemeente kan iedere inwoner veilig, gezond, zo zelfstandig mogelijk en met plezier leven en zijn of haar talenten ontwikkelen. De afgelopen jaren hebben we samen met onze partners stappen gezet om dit te realiseren. Maar we staan ook voor uitdagingen. In deze kadernota beschrijven we hoe we de volgende stappen gaan zetten om deze uitdagingen aan te gaan.