Sociaal domein

 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2020

  pdf, 139kB

  In de beleidsregels staan de regels die gelden voor het toekennen van bijzondere bijstand.

 • Beleidsregels Schuldhulpverlening

  pdf, 113kB

  In de beleidsregels staan de regels die gelden bij schuldhulpverlening.

 • Evaluatie Sociaal Domein

  pdf, 2MB

  Evaluatie van de transformatie van het sociaal domein.

 • Kadernota transformatie sociaal domein

  pdf, 230kB

  In de kadernota staan de belangrijkste ontwikkelingen en keuzes die in de komende jaren bepalend zijn voor het beleid in het sociaal domein. Daarbij gaat het om werk en inkomen, onderwijs, participatie, gezondheid en opvoeden en opgroeien.

 • Kansen voor alle kinderen

  pdf, 223kB

  Mee kunnen doen is belangrijk in onze samenleving. Dit geldt misschien nog wel meer voor kinderen dan voor volwassenen. In 'Kansen voor alle kinderen' staat hoe wij invulling geven aan deze taak.