Water- en rioleringsplan

In het water- en rioleringsplan 'Water stroomt' geven wij een overzicht van de in gemeente Renkum aanwezige voorzieningen, wordt verwezen naar de evaluatie van het rioolbeheer en de eindrapportage van de watervisie.

Verder worden doelen vertaald in ambities en staan de hoofdlijnen van de aanpak erin om de ambities te halen. De geplande uitgaven voor de planperiode en verder worden begroot.