Milieu, klimaat en energie

 • CO2-analyse gemeente Renkum

  pdf, 239kB

  De CO2-analyse gemeente Renkum van februari geeft een analyse van de (ontwikkeling van de) CO2-uitstoot in de gemeente.

 • Milieunota 2013-2016

  pdf, 129kB

  De Milieunota 2013-2016 beschrijft de ambities en actiepunten van de gemeente Renkum met betrekking tot de verschillende milieutaken. Ook zijn ambities ten aanzien van duurzaamheid, energie en klimaat in de milieunota opgenomen.

 • Routekaart Op weg naar een klimaatneutraal 2040

  pdf, 644kB

  Wij hebben de ambitie om in 2040 een klimaat-neutrale gemeente te zijn. De routekaart is het stappenplan hoe we deze ambitie willen bereiken.

 • Uitvoeringsprogramma Op weg naar een Klimaatneutraal 2040

  pdf, 451kB

  In het uitvoeringsprogramma staat een overzicht van projecten en activiteiten die wij oppakken in 2017 en 2018 om te komen tot een klimaat-neutrale gemeente in 2040.