Belevingsgebieden Veluwe

Onze ambitie is om van de Veluwe in 2025 de meest gastvrije bestemming van Nederland te maken, waarin een hoge biodiversiteit van flora en fauna in balans is met een unieke beleving van landschap, erfgoed, dorpen en steden.
Om deze ambitie te realiseren wordt er vooral werk gemaakt van de basis: zorgen voor robuuste natuurnetwerken met rust en ruimte voor flora, fauna én recreanten, werken aan vitaal landschap, zorgen voor beleefbaar erfgoed met goede verdienmodellen, hoogwaardige bezienswaardigheden en attracties toevoegen waar haalbaar, de kwaliteit van de verblijfs-accommodaties verbeteren en investeren in de bereikbaarheid van alle modaliteiten inclusief routering en wayfinding.

Dit boekje 'belevingsgebieden' is een uitnodiging om samen creatief nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Deze uitnodiging is gericht aan alle partners op de Veluwe: ondernemers, culturele instellingen, terreinbeheerders, natuurorganisaties, overheden, dorpsraden, toeristische platforms.
'Belevingsgebieden' dient hierbij als een flexibel concept dat uitnodigt om gezamenlijk te gaan brainstormen, ontwerpen en ontwikkelen aan de hand van een gedeeld idee omtrent welke belevingen op welke plek nét wat beter tot hun recht kunnen komen zodat de uitkomst veel meer is dan de som der delen, en dat de delen tegelijkertijd op zichzelf ook aantrekkelijk zijn en blijven.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Belevingsgebieden Veluwe 30 oktober 2020, pdf, 7MB