Bouwen en wonen

 • Basisvisie Landgoederen en Buitenplaatsen

  pdf, 8MB

  De Visie Landgoederen en Buitenplaatsen 2013 is opgesteld vanuit een cultuurhistorische invalshoek met erkenning dat de betekenis van de landgoederen en buitenplaatsen sterk verbonden is met natuur- en landschappelijke waarden.

 • Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden

  pdf, 6MB

  De gemeente heeft beleidsregels over de vraag wanneer wij meewerken aan een afwijking van het bestemmingsplan.

 • De Ruimtelijke Visie 2025

  pdf, 4MB

  In de ruimtelijke visie geeft de gemeente de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkelingen van haar grondgebied aan.

 • Methodiek Projectmanagement ruimtelijke ordening 2012

  pdf, 7MB

  De gemeente beschrijft in de Methodiek Projectmanagement RO-projecten hoe zij projecten op het gebied van ruimtelijke ordening (RO) procesmatig inricht.

 • Nota Wonen 2014: Wonen in zes tinten groen

  pdf, 7MB

  In de Nota Wonen verwoordt de gemeente Renkum haar doelen en ambities op gebied van wonen. Ook worden concrete maatregelen genoemd.

 • Prestatieafspraken Vivare 2019

  pdf, 2MB

  Wij werken samen met Vivare aan goede sociale huurwoningen voor een juiste prijs en onze doelgroep. Voor het jaar 2019 hebben wij de prestatieafspraken geactualiseerd.

 • Programma van eisen openbare ruimte

  pdf, 9MB

  In het Standaard Programma van Eisen staan de randvoorwaarden waar projectontwikkelaars, aannemers, ingenieurs, adviesbureaus enzovoorts, maar ook de gemeente zelf, zich aan moeten houden bij het ontwerpen, aanleggen en uitgeven van de openbare ruimte.

 • Strategische Visie 2040

  pdf, 534kB

  De Strategische Visie heeft een overkoepelende functie op de economische, sociale en ruimtelijke visies en neemt daarom een bijzondere plek in het gemeentelijk beleid in. Ze vormt als het ware het dak op het gemeentelijke beleidshuis.

 • Subregionale Woonagenda Arnhem eo 2017-2027

  pdf, 722kB

  In de woonagenda staat hoe de gemeenten de komende jaren, samen met andere partijen, werken aan een kwalitatief goed woningaanbod. En hoe zij de opdracht op het gebied van wonen in de regio willen aanpakken.

 • Welstandsnota

  In de welstandsnota leest u waar de gemeente op let wanneer zij een te bouwen bouwwerk op welstand willen toetsen. De Commissie ruimtelijke kwaliteit gebruikt de welstandsnota om bouwplannen te toetsen. In de bijlage 'Criteria afzien preventief welstandstoezicht' staan gevallen wanneer toetsing niet nodig is.