Regelgeving

Regels die zijn vastgesteld door de bestuursorganen van de gemeente Renkum.

  • Beleidsregels en nota's

    Een overzicht van de beleidsregels en nota's per thema.

  • Mandaten

    Wie is bevoegd om namens het college van burgemeester en wethouders of namens de burgemeester bepaalde beslissingen te nemen? Dit kunt u lezen in de mandaatregeling van de gemeente.

  • Verordeningen

    Naast landelijke wetgeving zijn er ook lokale wetten en regels. Sommige roepen verplichtingen in het leven, aan andere kunt u juist rechten ontlenen.