Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) gaat over het werk van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Wat zijn hun taken, welke middelen mogen ze daarvoor inzetten en hoe is het toezicht geregeld?

Meer informatie

Tijdens het referendum op 21 maart 2018 stemt u over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017? Waar gaat deze wet precies over? Wat zijn de verschillen met de huidige wet? En waarom wordt er een referendum over gehouden? Dat en meer leest u op de website www.referendumwiv2017.nl.