Warmtetransitie uitgelegd

In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas om gebouwen te verwarmen. Om de opwarming van de aarde te stoppen brengen we de CO2 uitstoot naar nul.

Ook in Renkum stappen we vóór 2040 over op duurzame warmtevoorzieningen om onze huizen te verwarmen, kraanwater op temperatuur te brengen en te koken.

Hoe?

Om te bepalen hoe we het best kunnen beginnen stelden we een plan op de Transitievisie warmte (pdf, 1,5 MB).     We gaan energie besparen.

 • Dus uw huis isoleren. Waar mogelijk samen met de wijk. Dat is goedkoper en makkelijker. Met isoleren bespaart u energie en woont u comfortabeler.
 • Dat doen we stap voor stap in overleg met inwoners en bedrijven gaan we op zoek naar duurzame warmtebronnen. We zoeken samen naar een aanpak per wijk.

Alternatieve warmtebronnen

 • Collectieve warmtebronnen: restwarmte uit een afvalcentrale of fabriek, energie uit water of aarde, collectieve warmtepompen
 • Individuele warmtebron: all-electric, warmtepomp
 • Duurzaam gas: groen- en waterstofgas

Waar?

Welke wijken gaan als 1e overstappen op duurzame warmte. We kijken naar:

 • Waar kan het? Denk aan lage energielabels, veel vergelijkbare huizen die je gezamenlijk aan kunt pakken en beschikbaarheid van alternatieve warmtebronnen.
 • Waar moet het? Bijvoorbeeld omdat daar de wijk op de schop gaat.
 • Waar willen inwoners graag samen aan de slag? Bijvoorbeeld in wijken met een duurzaam wijkinitiatief.

Wat?

In een aantal wijken gaan we samen met onder andere inwoners en bedrijven aan de slag met:

 • een wijkplan: een plan voor isolatieaanpak en, waar het past, ook onderzoek naar de haalbaarheid (technisch en financieel) van warmtebronnen;
 • stimuleren van isolatiemaatregelen in de andere wijken;
 • onderzoeken van mogelijkheden voor collectieve warmte (rest- en aardwarmte).

Tijdspad

 • 2017: Op weg naar een klimaatneutraal Renkum
 • 2019: Nationaal klimaatakkoord
 • 2021: RES 1.0 en transitievisie warmte 1.0
 • 2022: onderzoek mogelijkheden warmte (rest-en aardwarmte) in Renkum en Oosterbeek en Wijkplan in Heveadorp
 • 2023: RES 2.0 en start wijkplan Stenen Kruis Oosterbeek
 • 2024: start wijkplan voor clusterwoningen in Doorwerth en Fluitersmaat in Renkum
 • 2025: start wijkplan Bato’s wijk in Oosterbeek, Aan de Beek in Heelsum, Heidestein in Heelsum en Cardanuslaan in Doorwerth
 • 2026: Transitievisie warmte 2.0 update 1.0 op basis van wijkontwikkelingen en nieuwe technieken
 • 2026 - 2040: aan de slag met andere wijken op basis van de nieuwste inzichten en technieken

Documenten

**