Uitstel voor spooronderdoorgang Wolfheze door stikstof

Het project Spooronderdoorgang Wolfheze loopt zeker 1 jaar vertraging op. Door regels voor uitstoot van stikstof en de daarmee stijgende bouwkosten, kan het project niet starten in 2024. Er is meer voorbereidings- én uitvoeringstijd nodig om de plannen zonder stikstofuitstoot te kunnen uitvoeren.

We stellen alle werkzaamheden uit tot er meer zekerheid is. We zullen geen bomen kappen in de omgeving van de spoorovergang als dat nog niet nodig is.

We betreuren dat we de bouw moeten uitstellen. We kunnen nog niet inschatten wanneer we wel kunnen starten met de werkzaamheden. Wethouder Marinka Mulder leeft mee met de inwoners: “Dit is enorm balen voor het dorp, ze zitten al zo lang te wachten op een oplossing.” Maar ze laat ook weten dat de tunnel er hoe dan ook komt: “Daarvoor is de tunnel te belangrijk. Voor het dorp en voor de veiligheid. Dat het langer duurt is geen fijn nieuws voor het dorp en voor alle betrokkenen. Maar die tunnel komt er wat ons betreft.”

Emissieloos bouwen moeilijk, maar niet onmogelijk

Wolfheze is omringd door Natura2000-gebied. Om aan de stikstofnormen te voldoen, moet de onderdoorgang nagenoeg emissieloos, dus zonder uitstoot van stikstof, gebeuren. Dat gaat om de volledige bouw, tot en met het bouwverkeer aan toe. Dat is een lastige opgave, maar met elektrisch bouwen kan het.

Het kost wel meer voorbereidingstijd en ook tijdens het bouwen kost het meer tijd. De machines moeten tussendoor opgeladen worden, net zoals een elektrische auto. Daarom moeten we de planning aanpassen. Er kunnen langere tijden geen treinen rijden, waardoor er meer overlast is voor de omgeving en reizigers. Voor elektrisch bouwen zijn daarnaast ook veel aanpassingen nodig op de bouwplaats, zoals laadinfrastructuur en voedingsaansluitingen. Daarbij speelt de steeds beperktere capaciteit van het stroomnetwerk ook een rol.

Voor de kleine hoeveelheid stikstof die mogelijk toch vrijkomt, doet de gemeente een beroep op de Gelderse Stikstofbank.

Kosten vallen ook hoger uit

De kosten waren geraamd op 30,8 miljoen euro. Door inflatie en toenemende bouwkosten is dat bijgesteld naar 37,5 miljoen euro, een toename van 6,8 miljoen. Door de gevolgen van emissieloos bouwen is de verwachting dat er nog eens 3 tot 4 miljoen euro aan kosten bijkomen. ProRail is verantwoordelijk voor de kosten van het spoor en het station. Het Rijk en de gemeente Renkum beide voor 50% voor de tunnel en de aanpassingen aan de omgeving.

Nog geen subsidie vanuit Europa

Begin dit jaar is er voor dit project een subsidieverzoek ingediend bij de Europese Unie. De aanvraag betrof een bedrag van ruim 8 miljoen euro. Hoewel de aanvraag een grote kans maakte, is deze helaas niet toegekend. Er waren teveel aanvragen voor de subsidie, waardoor er meerdere goede projecten geen subsidie konden ontvangen. Waaronder dus ook het project in Wolfheze. We gaan in gesprek met de Europese Commissie om te vragen of we nog een keer een aanvraag kunnen indienen voor deze subsidie.

Hoe nu verder

Door de hoge kosten en het uitblijven van de subsidie, is er op dit moment niet genoeg geld om de aanbesteding te kunnen starten. Op korte termijn gaan de gemeente, ProRail, de provincie en het ministerie in gesprek om de situatie te bespreken.

In afwachting van de duidelijkheid over wanneer de eerste werkzaamheden buiten daadwerkelijk kunnen starten, zal niet gestart worden met het kappen van bomen. Pas wanneer buiten daadwerkelijk werkzaamheden gaan starten zullen de daarvoor noodzakelijke bomen pas worden gekapt.

Meer informatie

Blijft u graag op de hoogte? We versturen regelmatig een digitale nieuwsbrief. Via www.renkum.nl/spooronderdoorgang kunt u zich daarvoor aanmelden. Als u vragen heeft over het project kunt u een bericht sturen naar e-mail spooronderdoorgangwolfheze@renkum.nl.