Bomen weg, maar groen komt terug

We zijn druk bezig om de spooronderdoorgang in Wolfheze mogelijk te maken. Voor deze nieuwe onderdoorgang is veel ruimte nodig. Het is daarom helaas nodig om bomen te kappen.

We hebben goed gekeken welke bomen kunnen blijven. We zorgen ervoor dat er veel nieuwe bomen en groen in het dorp terugkomt.

Waarom is het nodig?

De bomen worden gekapt voor de aanleg van de spooronderdoorgang. Het ontwerp is op zoveel mogelijk punten aangepast om bomen te kunnen behouden. Zo blijft de bestaande bomenrij aan de noordwestzijde van het station. En kunnen we gelukkig veel bomen aan de Van Mesdagweg en een paar bomen op het huidige stationsplein sparen. 

Voor in totaal 186 bomen is het helaas echt nodig om deze te kappen. Eerst om verschillende kabels en leidingen te kunnen verleggen, daarna voor de bouw van de onderdoorgang. 
Voor 134 bomen is een kapvergunning nodig. Deze is al aangevraagd. Als de kapvergunning wordt verleend, heeft u de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. De bomen worden in het najaar van 2023 gekapt. Zo kunnen we op tijd beginnen met de werkzaamheden. We starten met het verleggen van kabels en leidingen, daarna volgen de werkzaamheden aan de spooronderdoorgang.

Wat komt ervoor terug?

Het is dus nodig om de bomen te kappen. We gaan hier een combinatie van bomen, struiken, vaste en bloeiende planten voor terugplaatsen in Wolfheze. In het ontwerp is goed gekeken naar het behoud van bestaande bomen, plek voor nieuwe bomen, het aanplanten van groen en zorg voor biodiversiteit. Ook heel belangrijk, het verbeteren van de kwaliteit van de bomen die blijven staan. We kijken samen met ProRail of er op een deel waar nu het derde spoor ligt mogelijkheden zijn voor bomen en groen. Ook kijken we naar andere plekken in de omgeving. We weten nu nog niet waar straks de kabels en leidingen precies onder de grond liggen. Het is dus goed mogelijk dat we later meer bomen kunnen aanplanten.

We gebruiken een rekenmodel om de waarde van de te kappen bomen te bepalen. Een grotere boom heeft meer waarde dan een kleine boom. Met deze methode houden we daar rekening mee. Door al deze maatregelen zorgen we ervoor dat er veel bomen en groen terugkomt voor de bomen die voor de aanleg van de spooronderdoorgang worden weggehaald.

Heeft u nog goede ideeën?

Er hebben verschillende bewoners zich gemeld met ideeën hoe we het plan groener kunnen maken dan het nu is. Komende weken gaan we met hen aan de slag. Heeft u creatieve ideeën? Laat het ons weten. Stuur uw idee voor maandag 15 mei 2023 naar e-mail spooronderdoorgangwolfheze@renkum.nl

Meer informatie

Kijk op www.renkum.nl/spooronderdoorgang. Heeft u nog vragen? Bel dan (026) 33 48 111 of mail naar spooronderdoorgangwolfheze@renkum.nl.