Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek

Het creëren van een toekomstbestendig centrum in Oosterbeek, waar het goed ondernemen en goed vertoeven is, waar voldoende goede voorzieningen en woningen zijn voor onze inwoners en dat bijdraagt aan de leefbaarheid. Dat is het doel van de Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek.

Herontwikkeling centrum Oosterbeek

Wij krijgen veel vragen over de mogelijkheden voor herontwikkeling van leegstaande of leegkomende panden in het centrum van Oosterbeek. Denk hierbij aan de locaties ABN/AMRO, Rabobank, Oude Postkantoor en de Bernulphuskerk. Over de verschillende ontwikkellocaties willen wij geen ad-hoc besluiten nemen. Nieuwe ontwikkelingen moeten zoveel mogelijk in samenhang plaatsvinden en moeten bovendien een bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van het centrum van Oosterbeek. Wij willen hierin de regie pakken en niet alles aan de markt overlaten. 

Participatieproces

Na een uitgebreid participatieproces samen met het Dorpsplatform Oosterbeek, Ondernemend Oosterbeek, inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren, hebben wij de Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek opgesteld. Deze visie is ruimtelijk ingestoken en houdt rekening met bekende economische ontwikkelingen en trends. De ruimtelijke visie moet ondernemers, initiatiefnemers en ontwikkelaars voldoende kaders geven om de aantrekkelijkheid van het centrum van Oosterbeek voor de toekomst te waarborgen. De gemeenteraad heeft op 27 mei 2020 de Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek (pdf, 40 MB) vastgesteld.

Speerpunten

De Ruimtelijke visie zet in op een compact winkelgebied met herkenbare Oosterbeekse grandeur en 2 herkenbare en karakteristieke hotspots, het Raadhuisplein en Plein1946/Weverstraat. Ter plaatse van de hotspots moet de verblijfskwaliteit worden vergroot. Daarnaast dienen woningen in het centrum toegevoegd te worden en is een toename van detailhandel, horeca en maatschappelijke voorzieningen op het Raadhuisplein gewenst. Ook spelen een versterking van het groene karakter van Oosterbeek, de verkeersveiligheid en duurzaamheid een rol in deze visie. 

Impact coronacrisis

De visie is opgesteld voordat de coronacrisis uitbrak. Onduidelijk is wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Maar duidelijk is dat een aantrekkelijk centrum juist na de crisis van wezenlijk belang is.