Update project geurhinderbeleving, door de ODRA en Smurfit Kappa Parenco

Snuffelploegmetingen brengen geurpluim in kaart

In de periode april 2020 tot en met november 2020 zijn in Renkum 10 snuffelploegmetingen uitgevoerd door het in geur gespecialiseerde bureau ODORO. Het belangrijkste voordeel van snuffelploegmetingen is dat de geur wordt waargenomen op dezelfde manier als hoe de omwonenden de geur waarnemen. Op basis van de resultaten van de snuffelploegmetingen is de geurcontour berekend en blijkt dat deze circa 50% kleiner is dan de geurcontour op basis van de vergunde geurvrachten. Deze laatste geurcontour is berekend op basis van gemeten emissies aan de schoorsteen. 

Hoewel de meetmethode niet gelijk is, zijn de uitkomsten wel vergelijkbaar met elkaar. De nu gebruikte meetmethode biedt voor de toekomst kansen om de geurhinder op leefniveau beter in kaart te brengen. De data van de snuffelploegmetingen is, in opdracht van Parenco, door Royal Haskoning DHV verwerkt in een rapport. 

Smurfit Kappa Parenco hecht veel waarde aan goede relaties met de buurt en onderzoekt daarom samen met GGD Midden Gelderland en Omgevingsdienst Regio Arnhem om de geurhinderbeleving te objectiveren. Daarnaast heeft Parenco inmiddels een aantal maatregelen getroffen en is een maatregel aanstaande om de geurbelasting verder te reduceren. 

Verbeteringen

Smurfit Kappa Parenco heeft al een aantal verbeteringen in de processen rondom de papierproductie van papiermachine 2 (PM2) gerealiseerd. Zo zijn de hoeveelheden water die worden gebruikt verminderd, is de tijd waarin pulp ongebruikt in het proces is, sterk teruggebracht en wordt 75% minder desinfectiemiddel in het totale proces gebruikt. Ook zijn de activiteiten voorafgaand aan onderhoud zodanig aangepast dat er ook bij gepland onderhoud geen sprake meer is van tijdelijke extra geurhinder.

In week 6 van komend jaar staat een grote investering gepland om te komen tot aanpassing van de installatie. Deze aanpassing zal  verder bijdragen aan de afname van geur richting de omgeving. Met nieuwe snuffelploegmetingen verwacht Parenco  een verdere afname van geur in de omgeving vast te stellen. En ook voor daarna heeft Parenco zich gecommitteerd om het proces te blijven verbeteren.

ODRA, GGD en SKP

De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), de GGD midden Gelderland en Smurfit Kappa Parenco zijn in april 2020 een gezamenlijk project gestart met als doel zo objectief mogelijk in kaart brengen van de geursituatie rondom de papierfabriek in Renkum. Het onderdeel snuffelploegmetingen is inmiddels afgerond. 

Geurhinderapp

Door de GGD wordt, in opdracht van de provincie Gelderland en de Gemeente Renkum, een bewonersonderzoek uitgevoerd naar de ervaren geurhinder in Renkum en Heelsum. De groep inwoners (circa 200 deelnemers) die zich heeft aangemeld wordt regelmatig gevraagd om hun mening te geven over de geursituatie op een bepaald moment. Per oproep ontvangen we gemiddeld 50 bevindingen. Deze bevindingen leggen zij vast in de geurhinderapp.

Het onderzoek loopt nog tot begin januari 2021. Het is de verwachting dat de GGD in het eerste kwartaal van 2021 het onderzoeksrapport oplevert.

E-noses

In opdracht van de Provincie Gelderland zijn door ODRA 10 e-noses geplaatst in Renkum. De verzamelde data zal gekoppeld worden aan de procesdata van het bedrijf. De e-noses zijn sensoren aan lantaarnpalen die  veranderingen waarnemen in de luchtsamenstelling. De e-noses zullen tot en met maart 2021 in bedrijf zijn. Daarna worden de data geanalyseerd en volgt een rapportage door de Omgevingsdienst Regio Arnhem. 

Meer informatie

Ruben van Haren (SKP): tel. 06-53853498
Maarten Leseman (ODRA ): tel. 06-19009287