Reactie op persbericht Parenco

Op maandag 7 januari 2019 publiceerde Parenco een persbericht waarin zij aankondigen de geurhinder concreet aan te pakken. De eerste ingrijpende aanpassingen in het proces zijn gedaan.

Daarnaast geeft het bedrijf aan dat om de geurvermindering goed te duiden, Parenco in januari start met een geurpanel. Wethouder Joa Maouche: “Goed dat zoals afgesproken concrete stappen worden gezet en dat de eerste verbeteringen merkbaar zijn. Ik ben erg benieuwd naar de beleving van de omwonenden. Ook geeft Parenco aan dat het met een geurpanel is gestart. Ik heb contact opgenomen met Parenco met de vraag hoe omwonenden deel kunnen nemen in het panel. Parenco gaf aan dat er in eerste instantie ervaring opgedaan wordt met een groep eigen medewerkers. Daarna zal het panel, naar verwachting begin februari, worden uitgebreid met andere inwoners uit de omgeving van Parenco.

Het persbericht van Parenco vindt u hier: Smurfit Kappa Parenco pakt ervaren geurhinder aan. Bedrijf start met inzet geurpanel.