Wat is de omgevingsvisie?

Wat vinden we belangrijk voor de toekomst van onze gemeente? Hoe willen we met elkaar samenleven? Dat spreken we met elkaar af in de omgevingsvisie voor Renkum.

De omgevingsvisie en omgevingswet

In Nederland hebben we nu veel verschillende wetten en regels over bouwen, verkeer, wonen, erfgoed, milieu, natuur en water. Om het eenvoudiger en overzichtelijker te maken, treedt in 2022 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt al deze wetten in 1 wet. De bedoeling is dat bedrijven, bewoners en overheden makkelijker zaken kunnen doen op het gebied van ruimtelijke ordening. Waar mogelijk komt er meer ruimte voor initiatief en procedures worden korter. Alle digitale informatie is straks op 1 plek te vinden. 

De Omgevingswet richt zich ook op meer duurzaamheid en gezondheid, meer maatwerk en het beter betrekken van de samenleving bij ruimtelijke plannen. Bij de Omgevingswet horen nieuwe ‘instrumenten’, zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan en het programma. Elke gemeente moet met deze instrumenten gaan werken. 

Waar gaan we naartoe?

We willen dat ons ruimtelijke beleid eenvoudiger en vooral beter wordt, met een duidelijke focus op de onderwerpen die er echt toe doen, met samenhangende regels over wat wel en niet mag (kaders) en met meer ruimte voor initiatief. Daarom maken we: 

  • 1 visie voor onze leefomgeving: de omgevingsvisie. De omgevingsvisie vervangt de ‘Ruimtelijke Visie Renkum (ver)bindt’ en integreert het beleid van verschillende thema’s. 
  • Alle lokale regels over de leefomgeving komen straks in 1 omgevingsplan. De verschillende bestemmingsplannen worden hierin opgenomen.
  • De omgevingsvisie kan verder worden uitgewerkt in programma’s. Een programma kan over een bepaald thema gaan, zoals gezondheid of energie. Een programma kan ook gericht zijn op de ontwikkeling van een bepaald gebied.