Herinrichting Enkweg Renkum

In 2021 richten we de Enkweg in Renkum opnieuw in. Inwoners hebben hier in 2020 over meegedacht.

Ontwerpproces

We zijn het ontwerpproces in juli 2020 gestart met een inloopbijeenkomst waar met bewoners van gedachten is gewisseld over de herinrichting. Vervolgens hebben we met een klankbordgroep uit de straat het ontwerpproces doorgenomen en zijn we tot een definitief ontwerp gekomen voor de nieuwe inrichting. Tijdens dit ontwerpproces hebben we nagedacht over belangrijke thema’s, zoals verkeersveiligheid, parkeren en groen, en hebben we afwegingen gemaakt en keuzes gemaakt voor het ontwerp. 

Definitief ontwerp 

Tijdens het ontwerpproces is er door de klankbordgroep met de overige bewoners gecommuniceerd via de WhatsApp groep over de Enkweg. Daar is de inhoudelijke discussie gevoerd die heeft geleid tot een breed gedragen definitief ontwerp.  

Het vervolg 

Op basis van het definitieve ontwerp treffen we voorbereidingen om de werkzaamheden in het voorjaar van 2021 uit te voeren. We informeren de bewoners van de straat als er meer bekend is over de uitvoering van de werkzaamheden. 

Documenten

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact met ons op via (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar info@renkum.nl.