Wijkinitiatief Duurzame SteK

Wij hebben het wijkinitiatief Duurzame SteK gevraagd om kritisch mee te kijken naar de ontwikkeling van het plan.

Duurzame SteK is een groep wijkbewoners die zich richt op het verminderen van energieverbruik, meer biodiversiteit, verantwoord watergebruik, gedeeld vervoer en het bevorderen van het onderling contact in de wijk. Regelmatig sturen ze een nieuwsbrief rond en organiseren ze verschillende activiteiten. Zoals buurtavonden over actuele duurzame thema’s, een SteKjesmarkt en een Recyclefeest. Door alle activiteiten hebben ze onder andere veel kennis opgebouwd over de verduurzaming van woningen. De betrokkenheid van Duurzame SteK bij het wijkuitvoeringsplan is uitgebreid beschreven op hun website.