We doen het samen en u kunt meedoen

We horen graag wat voor u belangrijk is. Er is ruimte voor uw vragen, zorgen en ideeën. Iedereen is welkom om mee te denken. Dit kan op verschillende momenten.

April 2024: Aankondiging start van het project 

In april 2024 heeft u de 1e bewonersbrief ontvangen over de plannen voor het aardgasvrij maken van uw wijk Stenenkruis. In deze brief bent u uitgenodigd om u aan te melden voor de meedenkgroep. Wilt u meedoen met de meedenkgroep? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@renkum.nl.   

14 mei 2024: Meedenkgroep bijeenkomst 1  

Het proces wordt uitgelegd en de leden van de meedenkgroep geven aan wat zij belangrijk vinden in het proces om te komen tot een aardgasvrije wijk. Ook geven zij aan welke zorgen ze hebben, welke warmteoplossingen zij willen laten onderzoeken en wat zij daarover willen weten. Wilt u de notulen van deze avond ontvangen? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@renkum.nl

3 juni 2024: Meedenkgroep bijeenkomst 2 

We gaan verder in gesprek over de vragen, zorgen en ideeën. Vervolgens bespreken we de lijst met alle mogelijke duurzame warmteoplossingen. Wilt u de notulen van deze avond ontvangen? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@renkum.nl

27 juni 2024: Meedenkgroep bijeenkomst 3 

De meedenkgroep kiest drie warmteoplossingen uit de eerder opgestelde lijst. Deze warmteoplossingen worden in de zomerperiode verder onderzocht door het adviesbureau WijkvanNu. Wilt u de notulen van deze avond ontvangen? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@renkum.nl

18 oktober 2024: Inloopbijeenkomst 1  

De drie meest kansrijke warmteoplossingen voor Stenenkruis worden hier gepresenteerd. Per warmteoplossing wordt er aangegeven wat de voor- en nadelen zijn. U ontvangt per brief een uitnodiging voor deze inloopbijeenkomst.  

November 2024: Duurzame huizenroute 

Tijdens de duurzame huizenroute kunt u een kijkje nemen achter de voordeur van uw buren. Zo doet u inspiratie op over verduurzamings- en isolatiemogelijkheden. U ontvangt per brief een uitnodiging voor de duurzame huizenroute.  

November 2024: Meedenkgroep bijeenkomst 4 

De inhoud van deze bijeenkomst wordt gaandeweg bepaald. Wilt u meedoen met de meedenkgroep? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@renkum.nl

Januari 2025: Inloopbijeenkomst 2 

De voorkeur warmteoplossing voor Stenenkruis wordt hier gepresenteerd. Deze warmteoplossing is uitgewerkt voor verschillende woningtypen. Zo weet u wat u kunt doen om u voor te bereiden op de voorgestelde duurzame warmteoplossing. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen, zorgen te delen en aan te geven of u zich kunt vinden in de voorkeur warmteoplossing voor de wijk. U ontvangt per brief een uitnodiging voor deze inloopbijeenkomst.