Waarom we van het aardgas afgaan

In heel het land wordt gewerkt aan de warmtetransitie om geen aardgas meer te gebruiken als warmtebron. Stap voor stap gaan we over op duurzame warmteoplossingen.

Op dit moment is aardgas nog de meest gebruikte warmtebron voor huizen. Door aardgas te verbranden ontstaat er warmte. Deze warmte gebruiken we voor het verwarmen van ons huis, het op temperatuur brengen van water en om te koken. Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij en daarom is het slecht voor het milieu. Ook is de ontwikkeling van de gasprijs onzeker en willen we in Nederland niet meer afhankelijk zijn van de gaswinning in Rusland en Groningen. 

Daarom wordt er in heel het land gewerkt aan de warmtetransitie. Gemeenten hebben de taak om dit per wijk in gang te zetten. Ook in onze gemeente gaan we over op duurzame warmteoplossingen. Dit doen we stap voor stap en in samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden zoals de netbeheerder en de woningcorporatie.