Kansrijke duurzame technieken

Tijdens de derde meedenkgroep bijeenkomst op 27 juni is er een keuze gemaakt voor de 5 meest kansrijke duurzame technieken die we verder willen gaan onderzoeken.

Uitkomsten meedenkgroep bijeenkomst 27 juni

De meedenkgroep heeft in 4 stemrondes 5 technieken geselecteerd uit een lijst van 13 technieken (de groslijst) die mogelijk zijn in Stenenkruis. Deze 5 technieken worden verder onderzocht. Het doel van het onderzoek is om de bewoners van Stenenkruis te ondersteunen met informatie over de meest kansrijke technieken. Dit betekent niet dat u één van deze 5 technieken moet kiezen voor uw woning. Elke woningeigenaar kiest zelf welke techniek die wil voor haar/zijn woning.

Verder heeft de meedenkgroep meegedacht over de criteria die in het onderzoek gebruikt zullen worden om de 5 geselecteerde technieken te vergelijken.

Als u de notulen van meedenkgroep bijeenkomsten wilt ontvangen kunt een e-mail sturen naar duurzaam@renkum.nl.

Meest kansrijke technieken

Hieronder vindt u een korte omschrijving van de 5 geselecteerde technieken.

Luchtwarmtepomp

De meest bekende en gebruikte warmtepomp. Deze pomp haalt warmte uit de buitenlucht. Een bekend nadeel van deze techniek is dat de buitenunit geluid produceert wat overlast kan veroorzaken. Deze overlast kan beperkt worden door de buitenunit slim te plaatsen. Deze warmtepomp kan de woning ook koelen, mits de woning vloerverwarming heeft. Voor all-electric warmtepompen geldt dat ze vrij duur zijn in aanschaf, maar zorgen voor lage jaarlasten.

Bodemwarmtepomp

Ook een bekende en veelvoorkomende warmtepomp. Deze pomp is duurder in aanschaf dan de luchtwarmtepomp, maar efficiënter in het gebruik. De bodemwarmtepomp haalt warmte uit de bodem via een bodemlus (buis) die diep de grond in gaat. Belangrijke kanttekening: in een deel van Stenenkruis mag deze pomp niet geïnstalleerd worden, vanwege het waterwingebied; in het andere deel van de wijk mag wel in de grond geboord worden, maar niet heel diep. Er moeten dan meerdere bodemlussen geplaatst worden, wat de aanschafkosten verhoogt.

PVT warmtepomp

Deze warmtepomp werkt met PVT panelen. PV panelen zijn zonnepanelen: ze wekken stroom op. De T staat voor thermische panelen, die warmte opwekken. PVT panelen kunnen zowel stroom als warmte opwekken. Deze warmtepomp is nog niet zo ingeburgerd als de twee voorgaande pompen. Mogelijk kost deze warmtepomp meer dan de luchtwarmtepomp. Net als de bodemwarmtepomp, produceert de PVT warmtepomp geen geluid.

Warmtenet (opslag in SolarEis)

Een warmtenet is een collectieve oplossing: er moeten veel woningen meedoen om een warmtenet mogelijk te maken. Mensen die willen meedoen, worden aangesloten op het netwerk van buizen onder de grond, waar de warmte door vervoerd wordt. In Stenenkruis zijn relatief weinig bronnen die een warmtenet mogelijk kunnen maken. De beste mogelijkheid is om warmte van een zeer lage temperatuur (ZLT, 10-30 graden) te produceren. Het voorstel is om daarbij seizoensopslag te organiseren in "SolarEis". SolarEis is een groot bassin onder de grond met water, wat afhankelijk van het seizoen warmte/kou levert aan woningen. Daarbij is er een warmtepomp nodig in elke woning om de geleverde warmte verder op te warmen. Dit systeem zou een hoge investering vergen, maar zeer efficiënt en duurzaam zijn, dus lage jaarlasten opleveren.

Hybride warmtepomp

De hybride warmtepomp werkt deels op aardgas. Deze techniek zou een tussenoplossing zijn om uiteindelijk in 2040 aardgasvrij te worden. De hybride warmtepomp werkt grotendeels op elektriciteit. Het aardgas springt bij als de luchtwarmtepomp niet genoeg warmte kan produceren wanneer het echt koud is buiten. De techniek is gekozen omdat het de mogelijkheid geeft om geleidelijk aardgasvrij te worden: stapje voor stapje isoleren totdat het aardgas niet meer nodig is. Zo kunnen de kosten gespreid worden.

Meer informatie over de technieken

Er zijn factsheets gemaakt voor alle 13 technieken op de groslijst. Daarin staat een uitgebreidere omschrijving en een lijst kenmerken van elke techniek. Wilt u de factsheets ontvangen? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@renkum.nl.

Afgevallen technieken

De volgende 8 technieken zijn niet geselecteerd voor verder onderzoek.

  • Infrarood: zorgt voor zeer hoge elektriciteitskosten, vooral geschikt als bijverwarming.
  • Ventilatie warmtepomp: werkt alleen in combinatie met mechanische ventilatie. Als er niet voldoende lucht geventileerd wordt waar warmte uitgehaald kan worden, gaat het apparaat overmatig ventileren of alsnog warmte uit de buitenlucht halen.
  • Airco (lucht/ lucht warmtepomp): relatief lage investering, maar verwarmt alleen de vertrekken waar een binnenunit staat. Een belangrijk nadeel is dat de installatie veel geluid produceert binnenhuis.
  • Hoge temperatuur (HT) luchtwarmtepomp: woning hoeft minder geïsoleerd te worden, want het apparaat maakt warmte op hogere temperatuur dan de gewone luchtwarmtepomp. Daarmee is het energieverbruik wel een stuk hoger.
  • Hybride warmtepomp met waterstof: waterstof blijft waarschijnlijk erg duur; ook is de kans klein dat de infrastructuur voor waterstof beschikbaar komt voor woningen.
  • MT warmtenet met buurtwarmtepomp: een buurtwarmtepomp maakt warmte voor de hele wijk, die via buizen naar alle woningen vervoerd wordt. Daarmee heeft het individu weinig controle over het systeem. Als het eigendom belegd wordt bij een commerciële leverancier, is de wijk afhankelijk van deze partij.
  • Klein collectieve optie, gedeelde bodemlus warmtepomp: het voordeel van deze optie is dat 3-10 woningen een bodemlus delen en daarmee de investering kunnen delen. Dit voordeel wordt echter tenietgedaan door de bodembeperkingen in Stenenkruis. Er mag niet diep gegraven worden.
  • Klein collectieve optie: gedeelde buitenunit luchtwarmtepomp: deze oplossing is vooral geschikt voor wat kleinere woningen met een laag verwarmingsvermogen. Door de buitenunit te delen, kunnen kosten bespaard worden.

Vragen en meedenken

Had u graag bij de meedenkgroep op 27 juni aanwezig willen zijn, heeft u nu nog vragen of wilt u hierover in gesprek om alsnog mee te denken over de gekozen opties? Neem dan contact op via duurzaam@renkum.nl of bel naar de gemeente Renkum: (026) 33 48 111.

Wilt u van uw buurtgenoten horen hoe de avond is verlopen of hierover in gesprek, dan staat het wijkinitiatief Duurzame Stek hiervoor open. U kunt een email sturen naar info@duurzamestek.nl. Zij nemen vervolgens contact met u op om u bij te praten.

Vervolg

Nadat alle vragen beantwoord zijn zullen de gekozen technieken in de zomerperiode verder onderzocht worden. Op vrijdag 18 oktober is er een inloopbijeenkomst van 16.00-19.00 uur voor alle inwoners van de wijk waar de onderzoeksresultaten gepresenteerd worden. Nadere informatie over deze inloopbijeenkomst volgt.