Wijkuitvoeringsplan

Om uw wijk en huis voor te kunnen bereiden op de overstap naar een duurzame warmteoplossing is er een plan nodig. Bewoners, vereniging Heveadorp Duurzaam en de gemeente werken daarom samen aan een wijkuitvoeringsplan.

In het wijkuitvoeringsplan komt te staan welke duurzame warmteoplossing(en) het beste passen bij Heveadorp. Ook bevat het een stappenplan voor het verduurzamen van de woningen en een overzicht van de hulp die daarvoor beschikbaar is. Het doel is dat er begin 2026 een plan ligt om Heveadorp te verduurzamen en uiteindelijk over te stappen op een duurzame warmteoplossing in 2040. Anouk Clabbers van Transitio is procesbegeleider in dit project en we werken samen met het technisch bureau IF Technology. Ook de netbeheerder Liander en woningcorporatie Vivare zijn hier vanaf het begin bij betrokken.