We doen het samen en u kunt meedoen 

We horen graag wat voor u belangrijk is. Er is ruimte voor uw vragen, zorgen en ideeën. Iedereen is welkom om mee te denken en mee te doen. Dit kan op verschillende manieren.

29 mei 2024 | Aankondiging start van het project  

In mei heeft u een eerste bewonersbrief ontvangen over de plannen voor het verduurzamen en uiteindelijk aardgasvrij maken van Heveadorp. In deze brief bent u uitgenodigd voor de eerste bewonersavond. 

 

13 juni 2024 | Bewonersavond 1   

Tijdens deze avond geven we informatie over hoe we samen een wijkuitvoeringsplan opstellen. U kunt aangeven wat u hierbij belangrijk vindt en welke vragen en ideeën u heeft.​ Ook bespreken we hoe de rest van het proces eruit komt te zien.  

 

4 juli 2024 | Schetsbijeenkomst 

Heveadorp Duurzaam nodigt u uit voor een bijeenkomst over de sociale energietransitie. Hoe zorgen we er als bewoners voor dat alle dorpsgenoten meepraten en meedoen? Hoe ziet een duurzaam Heveadorp eruit volgens de bewoners van Heveadorp en wat vinden bewoners belangrijk? U kunt zich aanmelden via contact@heveadorpduurzaam.nl

 

22 juli 2024 | Technische meedenksessie 1 

Bewoners maken een lijst met duurzame warmteoplossingen en maken een overzicht van technische informatie die nog moet worden uitgezocht. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Heveadorp Duurzaam. Heeft u technische vragen, ideeën of wilt u meedoen aan de technische meedenksessie? Mail dan naar contact@heveadorpduurzaam.nl.  

 

Augustus - september 2024 | Technische meedenksessie 2 

De gemeente en Heveadorp Duurzaam organiseren gezamenlijk het vervolg op de eerste technische bijeenkomst. Technisch bureau IF Technology geeft een terugkoppeling op de technische vragen. Alle ingebrachte warmteoplossingen worden, op hoofdlijnen, weergegeven in een scoretabel. Deze tabel wordt besproken in deze bijeenkomst. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via contact@heveadorpduurzaam.nl. In oktober of november krijgen alle bewoners een uitnodiging van Heveadorp Duurzaam om per woningtype(n) deze lijst te bespreken.  

 

Oktober - november 2024 | Bijeenkomsten per woningtype(n)

In Heveadorp zijn verschillende woningtypen. Per soort woning verschilt de aanpak voor verduurzaming. Daarom organiseert Heveadorp Duurzaam bijeenkomsten voor woningtypen die op elkaar lijken. U krijgt informatie over de verschillende duurzame warmteoplossingen en we bespreken de voor- en nadelen hiervan. Er is ruimte voor vragen en we kijken welke duurzame warmteoplossingen het meest gedragen worden en uitgebreider onderzocht moeten worden. U kunt zich aanmelden via contact@heveadorpduurzaam.nl

 

December 2024 - januari 2025 | Bewonersavond 2  

Met de input van de technische meedenkgroep en de bijeenkomsten per woningtype is er een voorstel voor de 3 tot 5 meest kansrijke duurzame warmteoplossingen. Deze 3 tot 5 opties bespreken we tijdens de tweede bewonersavond. Deze meest kansrijke opties worden in de volgende fase verder uitgewerkt. U wordt door de gemeente per brief uitgenodigd voor deze bewonersavond. 

 

2025 – 2026 | Contactmomenten worden gaandeweg bepaald  

De contactmomenten zijn afhankelijk van de uitkomsten van de technische meedenksessies, bijeenkomsten per woningtype en de tweede bewonersavond.