Het dorp Heveadorp

In de Transitievisie Warmte is Heveadorp aangewezen als één van de eerste ‘wijken’ waar we een wijkuitvoeringsplan gaan maken. In Heveadorp zet de vereniging Heveadorp Duurzaam zich actief in voor de verduurzaming van het dorp.

Kenmerken Heveadorp  

In Heveadorp staan 322 woningen; 80 sociale huurwoningen en 242 koopwoningen, inclusief 3 woonboten die aan de kade in de Rijn een ligplaats hebben. Verder zijn er twee gebouwen met een andere functie. Er zijn verschillende woningtypen: de eerste woningen zijn in 1901 gebouwd, de laatste is gebouwd in 2021.  

Er is een grote groep woningen, 113, met een bouwjaar vóór 1954. Dit zijn woningen die bij de bouw niet zijn geïsoleerd, maar vaak al wel (enigszins) zijn na-geïsoleerd door de eigenaar. 210 woningen zijn gebouwd tussen 1985 en 2021. Deze woningen zijn redelijk geïsoleerd,  woningen van na 2000 zijn goed geïsoleerd bij de bouw. 

Er zijn 50 huurwoningen gebouwd vóór 1954, daarvan zijn er 45 woningen gebouwd in 1917. Dit zijn sociale huurwoningen in eigendom van Vivare. De woningen met een rieten kap zijn monumentaal en daarom moeilijker te verduurzamen. Verder zijn er 30 huurwoningen gebouwd in 1985.