Wijkuitvoeringsplan

Om uw wijk en huis voor te kunnen bereiden op de overstap naar een duurzame warmteoplossing is er een plan nodig. Bewoners en de gemeente werken daarom samen aan een wijkuitvoeringsplan.

In het wijkuitvoeringsplan komt te staan welke duurzame warmteoplossing het beste past bij uw wijk. Ook bevat het een stappenplan dat u kan ondersteunen bij het verduurzamen van uw huis en een overzicht van de hulp die daarvoor beschikbaar is. Het doel is dat er begin 2026 een plan ligt dat duidelijkheid geeft over welke stappen nodig zijn om de Fluitersmaat, Fluitersheuvel, Airbornewijk en het gebied rondom de Charles Crammweg aardgasvrij te maken. Voor veel huizen geldt dat er nog grote verduurzamingsmaatregelen moeten worden genomen. Het is daarom belangrijk om nu al te beginnen met het nemen van de eerste stappen. De adviseurs van de WarmteTransitieMakers helpen zowel de gemeente als u hierbij met hun kennis van en ervaring met de warmtetransitie. Ook de netbeheerder Liander en woningcorporatie Vivare zijn hier vanaf het begin bij betrokken.