Wijkinitiatief Duurzame Fluitersmaat

De gemeente heeft het wijkinitiatief Duurzame Fluitersmaat gevraagd om kritisch mee te kijken naar de ontwikkeling van het wijkuitvoeringsplan.

Het wijkinitiatief Duurzame Fluitersmaat richt zich onder andere op stapsgewijs energie besparen. Dit doen zij door informatieavonden en warmtewandelingen te organiseren. Ook is er een energiecoach actief die op afspraak bewoners kan adviseren. Op hun website vindt u ook maatwerkadviezen voor verschillende type woningen in de wijk. 

De voorzitter van Bewonersvereniging Fluitersmaat, tevens lid van het wijkinitiatief, zit in de werkgroep