Werkgroep

De werkgroep denkt mee over het proces om te komen tot een wijkuitvoeringsplan en geeft advies als het nodig is. De werkgroep komt 1 keer in de 6 tot 8 weken bij elkaar.

Onderwerpen die de werkgroep bespreekt

  • Planning wijkuitvoeringsplan
  • Randvoorwaarden voor de belanghebbenden
  • (bijsturen op het) participatieproces
  • Afstemming over de benodigde organisatie en capaciteit voor de uitvoering van het wijkuitvoeringsplan.  

Deelnemers werkgroep

  • Woningcorporatie Vivare
  • Netbeheerder Liander
  • Voorzitter van Bewonersvereniging Fluitersmaat
  • 2 bewoners die de andere delen van de wijk goed kennen.

De projectleider van de gemeente is de kartrekker van de werkgroep. De projectleider wordt ondersteund door iemand van de WarmteTransitieMakers.