We doen het samen en u kunt meedoen

We horen graag wat voor u belangrijk is. Er is ruimte voor uw vragen, zorgen en ideeën. Iedereen is welkom om mee te denken. Dit kan op verschillende momenten.

Maart 2024 | Aankondiging start van het project en warmtewandeling door de wijk 

In maart heeft u een eerste bewonersbrief ontvangen over de plannen voor het aardgasvrij maken van uw wijk. In deze brief bent u uitgenodigd om mee te lopen in een warmtewandeling door de wijk en uw verhalen over de wijk met ons te delen.  

 

Mei - juni 2024 | Enquête  

In deze eerste vragenlijst vragen we u om uw ideeën en vragen over het project te delen. Uw input nemen we zoveel mogelijk mee in het vervolgproces. De geanonimiseerde uitkomsten uit deze vragenlijst delen we tijdens de tweede bewonersbijeenkomst in het najaar. 

 

28 mei 2024 | Bewonersavond 1  

Tijdens deze avond geven we informatie over hoe we samen een wijkuitvoeringsplan opstellen. U kunt daarbij aangeven wat u hierbij belangrijk vindt en welke vragen en ideeën u heeft.​ Ook bespreken we alvast op hoofdlijnen de opties voor aardgasvrij verwarmen. 

 

Juni 2024 | Start koplopergroep  

Een specialist van De WarmteTransitieMakers kan op verzoek een woningschouw doen bij een koploper. Tijdens de schouw wordt gekeken welke stappen u kunt zetten om u voor te bereiden op aardgasvrij wonen en wat dit ongeveer kost. Op dit moment is de koplopergroep vol.

 

25 juni 2024 | Meedenkgroep: kennissessie over besluitvorming​ 

Om stappen te kunnen zetten naar aardgasvrij wonen, moeten we gezamenlijk besluiten nemen. Deze avond bespreken we welke besluiten er nodig zijn en welke informatie nodig is om deze besluiten te nemen. U kunt zich aanmelden voor de meedenkgroep via het aanmeldformulier.  

 

4 juli 2024 | Meedenkgroep: kennissessie over de opties voor aardgasvrij wonen​ 

De technisch adviseurs van de WarmteTransitieMakers geven uitleg over de verschillende mogelijke duurzame warmteoplossingen voor uw wijk. Er is ruimte voor vragen en we bespreken welke duurzame warmteoplossingen nog extra bekeken moeten worden.  U kunt zich aanmelden voor de meedenkgroep via het aanmeldformulier.  

 

September – oktober 2024 | Bewonersavond 2 

Tijdens de eerste bewonersavond, via de meedenkgroep, via de koplopergroep en via enquête is opgehaald wat u belangrijk vindt bij de stap naar aardgasvrij wonen. Deze randvoorwaarden bespreken we tijdens de tweede bewonersavond. Ook laten we zien welke drie tot vijf duurzame warmteoplossingen het meest geschikt zijn voor de wijk en bespreken we of, met wie en wanneer we hierover een voorlopig besluit kunnen nemen.  

 

Oktober – november 2024 | Meedenkgroep kennissessies 

De inhoud van deze meedenkgroep kennissessies worden gaandeweg bepaald. 

 

2025 – 2026 | Contactmomenten worden gaandeweg bepaald 

De contactmomenten zijn afhankelijk van de uitkomsten van de meedenkgroep en tweede bewonersavond.  

 

2026 | Wijkuitvoeringsplan voor uw wijk is klaar 

In het wijkuitvoeringsplan staat welke duurzame warmteoplossing het beste past bij uw wijk. Ook bevat het een stappenplan dat u kan ondersteunen bij het verduurzamen van uw huis en een overzicht van de hulp die daarvoor beschikbaar is.