Uw wijk

In de Transitievisie Warmte is de Fluitersmaat, Fluitersheuvel, Airbornewijk en Charles Crammweg aangewezen als één van de eerste wijken waar we een wijkuitvoeringsplan gaan maken.

Hiervoor is gekozen omdat er een kansrijke bebouwing is voor een wijkgerichte aanpak. Er zijn namelijk relatief veel gelijksoortige woningen met E,F,G-labels. Ook is er in Fluitersmaat een duurzaam wijkinitiatief actief dat zich inzet voor verduurzaming van een deel van de wijk. Daarnaast is deze wijk één van de wijken waar de netbeheerder in de komende jaren aan de slag wil met het verzwaren van het elektriciteitsnet. We willen er tijdens het opstellen van het wijkuitvoeringsplan samen met de netbeheerder voor zorgen dat de netaanpassing zo wordt gedaan en gepland, dat deze goed past bij de aardgasvrije oplossing die we kiezen. 

Kenmerken Fluitersmaat, Fluitersheuvel, Airbornewijk en Charles Crammweg 

Fluitersmaat, Fluitersheuvel, Airbornewijk en Charles Crammweg is een echte woonwijk. Het is een wijk met veel particulier eigendom (67%) en ook een groot aandeel corporatiebezit (31%). 2% van de woningen in de wijk is onbewoond. In een deel van de wijk is een duurzaam wijkinitiatief actief met veel interesse in verduurzaming. 91% van de woningen zijn eengezinswoningen en 9% zijn VVE's. Tussenwoningen, geschakelde woningen en hoekwoningen komen het meeste voor. Verder is het een wijk met veel E,F,G-woninglabels, met name in de Airbornewijk, dus de isolatieopgave is groot.