Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Iedere 4 jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022. In aanloop naar de verkiezingen vindt u hier steeds meer informatie.

Kandidaatstelling politieke partij

Op 31 januari 2022 is de dag kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing 2022. Op die dag leveren alle partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing de verplichte documenten in. Dit kan op afspraak tussen 9.00 en 17.00 uur bij het centraal stembureau van de gemeente Renkum. Dat is in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Vanaf 17 december 2021 kunt u via de website van de Kiesraad ondersteunende software verkiezingen (OSV2020-pp) downloaden. Met deze software kunt u de kandidatenlijst en bijbehorende documenten downloaden die u nodig hebt voor de kandidaatstelling. 

Zit uw partij op dit moment niet in de gemeenteraad van gemeente Renkum? Neem dan contact op met team Verkiezingen via e-mail verkiezingen@renkum.nl of bel (026) 33 48 111.  

Waarborgsom 

Politieke partijen die voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald, betalen een waarborgsom van € 225,-. U maakt dit bedrag over naar rekening NL02BNGH0285007076 t.n.v. Gemeente Renkum onder vermelding van: waarborgsom kandidaatstelling GR2022 en de naam van uw politieke partij   

Uiterlijk 17 januari 2022 moet de waarborgsom door ons ontvangen zijn. U krijgt de waarborgsom terug als het stemcijfer bij de verkiezing hoger is dan 75% van de kiesdeler. 

Voorinlevering 

Op afspraak kunt u tussen 18 januari tot en met 25 januari 2022 een voorinlevering doen. Wij kijken dan samen met u of alle documenten compleet zijn. Een afspraak maakt u via e-mail verkiezingen@renkum.nl of (026) 33 48 111. Let op: u moet alsnog op 31 januari 2022 alle spullen officieel inleveren, dit is wettelijk verplicht. 

Openbare zitting 

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur is de openbare zitting van het centraal stembureau. Het centraal stembureau beslist dan over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de kandidaten op die lijsten, en de namen van de partijen. Ook krijgen de kandidatenlijsten dan een lijstnummer. 

Inzien stukken kandidaatstelling 

Van 2 februari tot 4 februari 2022 kunt u de stukken van de kandidaatstelling inzien. Iedereen kan de stukken bekijken tussen 9.00 en 17.00 uur in het gemeentehuis, Generaal Urquhartlaan 4 in Oosterbeek. 

Vragen?

Stuur een bericht naar e-mail verkiezingen@renkum.nl of bel (026) 33 48 111. 

Verkiezingsuitslagen

In de Databank Verkiezingsuitslagen kunt u de uitslagen van eerder gehouden verkiezingen nalezen.