Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Iedere 4 jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022. In aanloop naar de verkiezingen vindt u hier steeds meer informatie.

Registreren naam politieke partij

Als u wilt meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 met een nieuwe politieke partij, dan kunt u de naam van deze partij laten registreren.

Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte) kunnen een naam ('aanduiding') bij het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing laten registreren. Het laten registreren van de naam betekent dat de naam van de partij bovenaan de kandidatenlijst komt te staan. Registreren van de naam is niet verplicht. U doet dan mee met een blanco lijst.

Registreren

Op de website van de Kiesraad staat stap voor stap uitgelegd wat u moet doen om een politieke partij op te richten. De naam van de partij moet uiterlijk 20 december 2021 zijn geregistreerd. Voor het laten registreren van de naam van uw politieke partij maakt u een afspraak. Bel ons op (026) 33 48 111. 

Meenemen

  • Het ingevulde formulier ‘Verzoek tot registratie van een aanduiding’ (pdf, 175 kB)
  • Kopie van de notariële akte waarin de statuten van politieke groepering zijn vastgelegd.
  • Een origineel bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
  • Betalingsbewijs van de waarborgsom van € 112,50.
Verkiezingsuitslagen

In de Databank Verkiezingsuitslagen kunt u de uitslagen van eerder gehouden verkiezingen nalezen.