U kunt 21 maart niet stemmen

Als u op woensdag 21 maart 2018 niet zelf kunt stemmen, kunt u op 2 manieren regelen dat iemand anders voor u gaat stemmen.

Schriftelijke volmacht

U kunt iemand een schriftelijke volmacht verlenen. Dat kan handig zijn als u al lang van tevoren weet dat u zelf niet kunt gaan stemmen op de dag van de verkiezing en ook niet in staat bent om uw ingevulde stempas aan iemand anders in de gemeente te geven.

Wanneer u gebruik wilt maken van een schriftelijke volmacht download dan het onderstaande formulier 'Verzoek om bij volmacht te stemmen'. Vul het formulier helemaal in en stuur het naar Gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek of lever het af in het gemeentehuis. Een verzoek voor een schriftelijke volmacht kunt u tot uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 bij ons indienen.

Onderhandse volmacht

U kunt iemand anders ook een onderhandse volmacht verlenen. U kunt iemand alleen via uw stempas machtigen als de gemachtigde in dezelfde gemeente woont. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Een onderhandse volmacht kunt u pas verlenen op het moment dat u de stempas heeft.

Voor een onderhandse volmacht vult u op de achterkant van uw stempas de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. Laat de persoon die namens u gaat stemmen, de stempas medeondertekenen en geef hem of haar ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee.