U kunt 21 maart niet stemmen

Als u op woensdag 21 maart 2018 niet zelf kunt stemmen, kunt u op 2 manieren regelen dat iemand anders voor u gaat stemmen.

Schriftelijke volmacht

U kunt iemand een schriftelijke volmacht verlenen. Dat kan handig zijn als u al lang van tevoren weet dat u zelf niet kunt gaan stemmen op de dag van de verkiezing en ook niet in staat bent om uw ingevulde stempas aan iemand anders in de gemeente te geven. Als u een schriftelijke volmacht, afgeeft kunt u zelf niet meer stemmen.

Een schriftelijke volmacht regelt u door het formulier 'Verzoek om bij volmacht te stemmen' in te vullen en op te sturen naar Gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek of lever het af in het gemeentehuis.

Een verzoek voor een schriftelijke volmacht kunt u tot uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 bij ons indienen.

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht is het overdragen van uw stempas (of kiezerspas) aan iemand anders die namens u uw stem mag uitbrengen. Dit regelt u door op de achterkant van uw stempas de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen in te vullen. Laat de persoon die namens u gaat stemmen ook de stempas ondertekenen en geef hem of haar ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

U kunt iemand alleen via uw stempas machtigen als de gemachtigde in dezelfde gemeente woont.