U en de gemeenteraad

Als inwoner van de gemeente Renkum heeft u rechten en kunt u uw stem laten horen. Op die manier komt de gemeenteraad nog beter te weten wat er leeft binnen de gemeente.

Inzage stukken

De stukken van de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies staan op de website raad.renkum.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Spreekrecht commissievergaderingen

Inwoners en organisaties kunnen inspreken om te pleiten voor hun zaak. Vaak gaat het over onderwerpen die op de agenda van de commissie staan. Maar u kunt ook over onderwerpen die niet op de agenda staan het woord voeren. Wanneer u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dan moet u dit voor aanvang van de vergadering melden bij de griffie. De voorzitter bepaalt het moment: aan het begin van de vergadering of voorafgaand aan het agendapunt waarover u het woord wil voeren.

Spreekrecht raadsvergadering

Tijdens raadsvergaderingen heeft u 5 minuten de tijd om de gemeenteraad toe te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Zo kunt u uw mening geven, een probleem uitleggen of een verzoek toelichten. Tijdens iedere raadsvergadering wordt er maximaal een half uur uitgetrokken voor het burgerspreekrecht.

Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, moet u zich tenminste 24 uur voor de desbetreffende vergadering aanmelden bij de raadsgriffie op (026) 33 48 302 of via griffie@renkum.nl.

U kunt niet het woord voeren:

  • over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Brief aan de gemeenteraad

Uiteraard kunt u een brief naar de gemeenteraad sturen. Inwoners, verenigingen of bedrijven schrijven een brief aan de raad omdat ze bijvoorbeeld het gevoel hebben dat ze van het college of ambtelijke organisatie niet de gewenste medewerking krijgen. Dit is dan ook een goede manier om zaken onder de aandacht te brengen. Dit wil echter niet zeggen dat de raad uw probleem kan oplossen of het besluit van het college kan wijzigen. De gemeenteraad kan het college echter wel aanspreken op het gevoerde beleid en om extra aandacht vragen. Schrijft u een brief aan de gemeenteraad, dan moet u zich wel realiseren dat uw brief openbaar wordt gemaakt en dus voor iedereen beschikbaar is. Dit behoort tot de basis van onze democratie.
 
Post voor de gemeenteraad kunt u sturen naar Gemeenteraad Renkum, ter attentie van de raadsgriffie, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek of e-mailen naar griffie@renkum.nl. U hoeft dus niet elk raadslid afzonderlijk een brief te sturen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over inspreekrecht? Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffie op (026) 33 48 302 of via griffie@renkum.nl.

Uitgelicht