PvdA

Naam E-mail
Raads- en steunfractieleden PvdA
Raadslid en fractievoorzitter PvdA, de heer T. ErkensFractievoorzitter
De heer Tom Erkens

tomerkens@kpnplanet.nl

Raadslid PvdA, mevrouw H. WeedaRaadslid
Mevrouw Rita Weeda
hjw@xs4all.nl
Commissielid
De heer Luuk Bosscha
l.bosscha@upcmail.nl
Commissielid PvdA de heer Richard OosterwijkCommissielid
De heer Richard van Oosterwijk
rvanoosterwijk@ziggo.nl

 

Uitgelicht