Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de raad actief bij alle raadsactiviteiten. De raadsgriffie werkt onafhankelijk binnen de gemeente.

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij alle raadsactiviteiten. Dit doet de raadsgriffie onafhankelijk van de gemeentelijke organisatie en het college. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het feit dat de gemeenteraad zelf de medewerkers van de raadsgriffie aanstelt.

Wat kan de griffie voor u betekenen?

De raadsgriffie verzorgt onder andere de communicatie van de gemeenteraad. Heeft u vragen over het doen en laten van de gemeenteraad, wilt u contact met een politieke partij of heeft u een onderwerp voor een raadsontmoeting? Neem dan contact op met de raadsgriffie op op (026) 33 48 111 of via e-mail griffie@renkum.nl

Samenstelling

  • Griffier: mevrouw Joyce le Comte
  • Raadsadviseur en plaatsvervangend griffier: mevrouw Marte Smits
  • Griffiemedewerker: mevrouw Renate Muller
  • Griffiesecretariaat: mevrouw Gera Gerritsen

Uitgelicht