Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de raad actief bij alle raadsactiviteiten. De raadsgriffie werkt onafhankelijk binnen de gemeente. De gemeenteraad stelt de medewerkers van de raadsgriffie aan.

Het werk van de raadsgriffie

  • De raadsgriffie is de belangrijkste spil in uw contact met de gemeenteraad. Heeft u vragen over het doen en laten van de raad, wilt u een raadslid spreken of contact met een politieke partij, neem dan contact op met de griffie. De raadsgriffie verzorgt de communicatie van de gemeenteraad en de griffie ondersteunt de gemeenteraad bij haar werk door;
  • het organiseren van werkbezoeken;
  • het voorbereiden van vergaderingen, het verspreiden van (vergader)stukken en notities en het maken van vergaderverslagen.

Contact

Wilt u contact met de gemeenteraad of wilt u informatie over de werkzaamheden van de gemeenteraad? Neem dan contact op met de raadsgriffie op (026) 33 48 302 of via griffie@renkum.nl

Samenstelling

  • Griffier: mevrouw mr. J.I.M. Le Comte
  • Raadsadviseur en plaatsvervangend griffier: mevrouw mr. M. Smits
  • Griffiemedewerker: mevrouw R.C. Muller
  • Griffiesecretariaat: mevrouw G. Gerritsen

Uitgelicht